Sản phẩm khuyến mãi

Code : PP2-02DG

Giá : 800,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 980,000 VNĐ

19%

Code :

Giá : 220,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 250,000 VNĐ

12%

Code : 200A

Giá : 1,300,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

14%

Code :

Giá : 25,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 29,000 VNĐ

14%

Code : AK-1088

Giá : 130,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 155,000 VNĐ

17%

Code :

Giá : 350,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 390,000 VNĐ

11%

Code : 22L

Giá : 1,700,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 1,900,000 VNĐ

11%

Trang chủ >> Sản phẩm

Thiết bị hút nhớt thải  bằng khí nén 115 lít Raasm 43115

Mã số: 43115

Thương Hiệu: Raasm-Ý

Bình chứa 115 lít

Áp suất làm việc 6-7 bar

Trọng lượng 43 kg

Thiết bị hút và xả nhớt có bình hút phụ 90 lít Raasm 43091

Mã số: 43091

Thương hiệu: RAASM-Ý
thể tích bình chứa 90 lít
Áp suất làm việc 6-7 bar
Thể tích bình phụ 8 lít
trọng lượng 36 kg

Thiết bị hút nhớt thải bằng khí nén 65 lít Raasm 43065

Mã số: 43065

Thương Hiệu: Raasm-Ý

Thể tích bình chứa 65 lít

Áp suất làm việc 6-7 bar

Trọng lượng 32.9 kg

Thiết bị hứng hút xả dầu nhớt raasm 44115

Mã số: 44115

Thương hiệu: Raasm-Ý

Dung tích bình chứa 115 lít

Dung tích phểu 15 lít

Áp suất làm việc 7-8 bar

Trọng lượng 34.6 kg

Thiết bị hứng hút xả dầu nhớt raasm 44090

Mã số: 44090

Thương Hiệu: Raasm-Ý

Thể tích bình chứa 90 lít

Áp suất làm việc 6-7 bar

Trọng lượng 38.2 kg

Thiết bị hứng hút nhớt thải bằng khí nén 115 lít Raasm 44116

Mã số: 44116

Thương Hiệu: Raasm-Ý

Thể tích bình chứa 115 lít

Áp suất làm việc 7-8 bar

Trọng lượng 50 kg

Thiết bị hứng hút nhớt thải bằng khí nén 90 lít Raasm 44091

Mã số: 44091

Thương Hiệu: Raasm-Ý

Thể tích bình chứa 90 lít

Thể tích bình chứa phụ 8 lít

Áp suất làm việc 6-7 bar

Trọng lượng 42.1 kg

Thiết bị hứng hút nhớt thải bằng khí nén 65 lít Raasm 44065

Mã số: 44065

Thương Hiệu: Raasm-Ý

Thể tích bình chứa 65 lít

Bình chứa phụ 8 lít

Áp suất làm việc 7-8 bar

Trọng lượng 38.2 kg

Thiết bị hứng hút nhớt thải bằng khí nén 65 lít Raasm 46065

Mã số: 46065

Thương hiệu: Raasm-Ý

Thể tích bình chứa 65 lít

Dung tích phểu 14 lít

Áp suất làm việc 6-7 bar

Chiều dài ống hút, xả 2 mét

Trọng lượng 42.7 kg

Thiết bị hút nhớt thải  bằng khí nén 115 lít Raasm 46115

Mã số: 46115

Thương Hiệu: Raasm-Ý

Thể Tích bình chứa 115 lít

Áp suất làm việc 6-7 bar

Chiều dài ống hút, xả 2 mét

Trọng lượng 54 kg

Thiết bị hứng nhớt thải 115 lít Raasm 46114

Mã số: 46114

Thương Hiệu: Raasm-Ý

Thể tích bình chứa 115 lít

Áp suất làm việc 6-7 bar

Chiều dài ống hút, xã 2 mét

Trọng lượng 54 kg

Thiết bị hút nhớt thải bằng khí nén 115 lít Raasm 46116

Mã số: 46116

Thương hiệu: Raasm-Ý

Thể tích bình chứa 115 lít

Áp suất làm việc 6-7 bar

Chiều dài ống hút, xả 2 mét

Trọng lượng 58 kg 

Hotline: 028 3854 8133, 0972 095 031