Sản phẩm khuyến mãi

Code : PP2-02DG

Giá : 800,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 980,000 VNĐ

19%

Code :

Giá : 220,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 250,000 VNĐ

12%

Code : 200A

Giá : 1,300,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

14%

Code :

Giá : 25,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 29,000 VNĐ

14%

Code : AK-1088

Giá : 130,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 155,000 VNĐ

17%

Code :

Giá : 350,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 390,000 VNĐ

11%

Code : 22L

Giá : 1,700,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 1,900,000 VNĐ

11%

Model:
Giá : Liên hệ
Model:
Giá : Liên hệ
Model:
Giá : Liên hệ
Model:
Giá : Liên hệ
Model:
Giá : Liên hệ
Model:
Giá : Liên hệ

Ngã 4 nối dây PU

Ngã 4 nối dây pu 4mm
Ngã 4 nối dây pu 6mm
Ngã 4 nối dây pu 8mm
Ngã 4 nối dây pu 10mm
Ngã 4 nối dây pu 12mm

 

Chữ Y nối dây PU

Chữ Y nối dây pu 4mm
Chữ Y nối dây pu 6mm
Chữ Y nối dây pu 8mm
Chữ Y nối dây pu 10mm
Chữ Y nối dây pu 12mm
Chữ Y nối dây pu 14mm
Chữ Y nối dây pu 16mm

 

Ngã ba nối dây PU

Ngã 3 nối dây pu 4mm
Ngã 3 nối dây pu 6mm
Ngã 3 nối dây pu 8mm
Ngã 3 nối dây pu 10mm
Ngã 3 nối dây pu 12mm
Ngã 3 nối dây pu 14mm
Ngã 3 nối dây pu 16mm

 

Co nối hai đầu dây PU

Co nối 2 đầu dây pu 4mm
Co nối 2 đầu dây pu 6mm
Co nối 2 đầu dây pu 8mm
Co nối 2 đầu dây pu 10mm
Co nối 2 đầu dây pu 12mm
Co nối 2 đầu dây pu 14mm
Co nối 2 đầu dây pu 16mm

 

Nối 2 đầu dây PU

Nối 2 đầu dây pu 4mm
Nối 2 đầu dây pu 6mm
Nối 2 đầu dây pu 8mm
Nối 2 đầu dây pu 10mm
Nối 2 đầu dây pu 12mm
Nối 2 đầu dây pu 14mm
Nối 2 đầu dây pu 16mm

 

Bít lỗ ren trong đồng thau

Bít lổ đồng ren trong 9.6 mm
Bít lổ đồng ren trong 13 mm
Bít lổ đồng ren trong 17 mm
Bít lổ đồng ren trong 21 mm
Bít lổ đồng ren trong 27 mm

 

Bít lổ ren ngoài đồng thau

Bít lổ đồng ren ngoài 9.6 mm
Bít lổ đồng ren ngoài 13 mm
Bít lổ đồng ren ngoài 17 mm
Bít lổ đồng ren ngoài 21 mm
Bít lổ đồng ren ngoài 27 mm
Bít lổ đồng ren ngoài 34 mm

 

Nối 2 đầu ren trong

Nối đồng 2 đầu ren trong 9.6 x 9.6 mm
Nối đồng 2 đầu ren trong 9.6 x 13 mm
Nối đồng 2 đầu ren trong 13 x 13 mm
Nối đồng 2 đầu ren trong 17 x 13 mm
Nối đồng 2 đầu ren trong 17 x 17 mm
Nối đồng 2 đầu ren trong 21 x 13 mm
Nối đồng 2 đầu ren trong 21 x 17 mm
Nối đồng 2 đầu ren trong 21 x 21 mm
Nối đồng 2 đầu ren trong 27 x 21 mm
Nối đồng 2 đầu ren trong 27 x 27 mm

 

Nối ren trong và đuôi chuột

Nối đồng ren trong 9.6mm, đầu đuôi chuột 6mm
Nối đồng ren trong 9.6mm, đầu đuôi chuột 8mm
Nối đồng ren trong 9.6mm, đầu đuôi chuột 10mm
Nối đồng ren trong 13mm, đầu đuôi chuột 6mm
Nối đồng ren trong 13mm, đầu đuôi chuột 8mm
Nối đồng ren trong 13mm, đầu đuôi chuột 10mm
Nối đồng ren trong 13mm, đầu đuôi chuột 12mm
Nối đồng ren trong 17mm, đầu đuôi chuột 6mm
Nối đồng ren trong 17mm, đầu đuôi chuột 8mm
Nối đồng ren trong 17mm, đầu đuôi chuột 10mm
Nối đồng ren trong 17mm, đầu đuôi chuột 12mm
Nối đồng ren trong 21mm, đầu đuôi chuột 6mm
Nối đồng ren trong 21mm, đầu đuôi chuột 8mm
Nối đồng ren trong 21mm, đầu đuôi chuột 10mm
Nối đồng ren trong 21mm, đầu đuôi chuột 12mm
Nối đồng ren trong 21mm, đầu đuôi chuột 14mm
Nối đồng ren trong 21mm, đầu đuôi chuột 16mm
Nối đồng ren trong 21mm, đầu đuôi chuột 18mm
Nối đồng ren trong 21mm, đầu đuôi chuột 20mm

 

Nối ren ngoài và đuôi chuột

Nối đồng ren ngoài 9.6mm, đầu đuôi chuột 6mm
Nối đồng ren ngoài 9.6mm, đầu đuôi chuột 8mm
Nối đồng ren ngoài 9.6mm, đầu đuôi chuột 10mm
Nối đồng ren ngoài 11mm, đầu đuôi chuột 6mm
Nối đồng ren ngoài 11mm, đầu đuôi chuột 8mm
Nối đồng ren ngoài 11mm, đầu đuôi chuột 10mm
Nối đồng ren ngoài 13mm, đầu đuôi chuột 6mm
Nối đồng ren ngoài 13mm, đầu đuôi chuột 8mm
Nối đồng ren ngoài 13mm, đầu đuôi chuột 10mm
Nối đồng ren ngoài 13mm, đầu đuôi chuột 12mm
Nối đồng ren ngoài 17mm, đầu đuôi chuột 6mm
Nối đồng ren ngoài 17mm, đầu đuôi chuột 8mm
Nối đồng ren ngoài 17mm, đầu đuôi chuột 10mm
Nối đồng ren ngoài 17mm, đầu đuôi chuột 12mm
Nối đồng ren ngoài 17mm, đầu đuôi chuột 14mm
Nối đồng ren ngoài 17mm, đầu đuôi chuột 16mm
Nối đồng ren ngoài 21mm, đầu đuôi chuột 6mm
Nối đồng ren ngoài 21mm, đầu đuôi chuột 8mm
Nối đồng ren ngoài 21mm, đầu đuôi chuột 10mm
Nối đồng ren ngoài 21mm, đầu đuôi chuột 12mm
Nối đồng ren ngoài 21mm, đầu đuôi chuột 14mm
Nối đồng ren ngoài 21mm, đầu đuôi chuột 16mm
Nối đồng ren ngoài 21mm, đầu đuôi chuột 18mm
Nối đồng ren ngoài 21mm, đầu đuôi chuột 20mm
Nối đồng ren ngoài 27mm, đầu đuôi chuột 8mm
Nối đồng ren ngoài 27mm, đầu đuôi chuột 10mm
Nối đồng ren ngoài 27mm, đầu đuôi chuột 12mm
Nối đồng ren ngoài 27mm, đầu đuôi chuột 14mm
Nối đồng ren ngoài 27mm, đầu đuôi chuột 16mm
Nối đồng ren ngoài 27mm, đầu đuôi chuột 18mm
Nối đồng ren ngoài 27mm, đầu đuôi chuột 20mm
Nối đồng ren ngoài 27mm, đầu đuôi chuột 27mm

 

Khớp nối 2 đầu ren ngoài đồng thau

Nối đồng 2 đầu ren ngoài 9.6 x 9.6 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 9.6 x 13 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 13 x 13 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 17 x 13 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 17 x 17 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 21 x 13 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 21 x 17 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 21 x 21 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 27 x 13 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 27 x 17 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 27 x 21 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 27 x 27 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 34 x 34 mm
Nối đồng 2 đầu ren ngoài 34 x 27 mm

 

Khớp nối nhanh dùng hơi một tác động Sun Rise SP-20

Mã số: SP-20

Hãng sản xuất: Sun Rise

Khớp nối dùng cho nối dây pu 5x8 mm

Công nghệ mới chỉ cần 1 tác động có thể lắp hoặc tháo khớp nối ra dễ dàng 

Hotline: 028 3854 8133, 0972 095 031