Sản phẩm khuyến mãi

Code : PP2-02DG

Giá : 800,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 980,000 VNĐ

19%

Code :

Giá : 220,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 250,000 VNĐ

12%

Code : 200A

Giá : 1,300,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

14%

Code :

Giá : 25,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 29,000 VNĐ

14%

Code : AK-1088

Giá : 130,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 155,000 VNĐ

17%

Code :

Giá : 350,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 390,000 VNĐ

11%

Code : 22L

Giá : 1,700,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 1,900,000 VNĐ

11%
Sản phẩm cùng loại
Model: 6330M
Giá : Liên hệ
Model: 6335
Giá : Liên hệ
Model: 6435
Giá : Liên hệ
Model: 6452
Giá : Liên hệ
Model: 6511
Giá : Liên hệ
Model: 6515M
Giá : Liên hệ
Model: 6535
Giá : Liên hệ
Model: 6581-18
Giá : Liên hệ
Model: 6585-19
Giá : Liên hệ
Model: 7669-20F
Giá : Liên hệ
Model: 1614
Giá : Liên hệ
Model: 6818
Giá : Liên hệ
Model: 6835
Giá : Liên hệ
Model: 6864P
Giá : Liên hệ
Model: 6868P
Giá : Liên hệ
Model: 717020T
Giá : Liên hệ
Model: 7703-50
Giá : Liên hệ
Model: 7911-12
Giá : Liên hệ
Model: 7921-12
Giá : Liên hệ
Model: 8581-26
Giá : Liên hệ
Model: 9AA31
Giá : Liên hệ
Model: 9AE2016
Giá : Liên hệ
Model: 9AH025
Giá : Liên hệ

Tuýp bông ngắn Kingtony 3/4"

Model Kích thước mm Tổng chiều dài mm
633017M 17 51
633019M 19 51
633021M 21 51
633022M 22 51
633023M 23 51
633024M 24 51
633026M 26 52
633027M 27 52
633028M 28 52
633029M 29 52
633030M 30 54
633032M 32 56
633033M 33 56
633034M 34 57
633035M 35 58
633036M 36 58
633038M 38 60
633041M 41 64
633042M 42 64
6330M46 46 68
633048M 48 70
633050M 50 72
6330M54 54 75
633055M 55 76
633058M 58 78
633060M 60 78
633063M 63 81
633065M 65 83
633070M 70 88

 

Tuýp ngắn sáu cạnh Kingtony 3/4"

Model Kích thước mm Tổng chiều dài mm
633517M 17 51
633518M 18 51
633519M 19 51
633520M 20 51
633521M 21 51
633522M 22 51
633523M 23 51
633524M 24 51
633525M 25 52
633526M 26 52
633527M 27 52
633528M 28 52
633529M 29 52
633530M 30 54
633531M 31 55
633532M 32 56
633533M 33 56
633534M 34 57
633535M 35 58
633536M 36 58
633537M 37 59
633538M 38 60
633539M 39 61
633540M 40 62
633541M 41 64
633542M 42 64
633543M 43 65
633544M 44 66
633545M 45 67
633546M 46 68
633547M 47 69
633548M 48 70
633549M 49 70
633550M 50 72
633551M 51 73
633552M 52 73
633553M 53 74
633554M 54 75
633555M 55 76
633556M 56 76
633557M 57 76
633558M 58 78
633559M 59 78
633560M 60 78
633563M 63 81
633565M 65 83
633570M 70 88

 

Tube Kingtony 3/4" đen dài

Model Kích thước mm Tỏng chiều dài mm
643519M 19 90
643521M 21 90
643522M 22 90
643523M 23 90
643524M 24 90
643525M 25 90
643526M 26 90
643527M 27 90
643528M 28 90
643529M 29 90
643530M 30 90
643532M 32 90
643533M 33 90
643534M 34 90
643535M 35 90
643536M 36 90
643538M 38 90
643540M 40 90
643541M 41 90
643542M 42 95
643543M 43 95
643544M 44 95
643546M 46 95
643548M 48 95
643550M 50 95
643555M 55 100
643560M 60 100
643565M 65 100

 

Cần lắt léo Kingtony  3/4"

Model Tổng chiều dài inch
6452-18F 18
6452-30F 30

 

Kìm mỏ quạ Kingtony

Model Chất liệu cán Độ kẹp mm Tổng chiều dài inch
6511-10C PVC 50 10
6511-13C PVC 65 13
6511-17C PVC 100 17

 

Tube Kingtony 3/4" đen ngắn

Model Kích thước mm Tổng chiều dài mm
651514M 14 50
651515M 15 50
651516M 16 50
651517M 17 50
651518M 18 50
651519M 19 50
651521M 21 50
651522M 22 50
651523M 23 50
651524M 24 50
651525M 25 53
651526M 26 53
651527M 27 53
651528M 28 53
651529M 29 53
651530M 30 53

 

Tube bông ngắn 3/4 kingtony hệ inch

Model Kích thước inch Tổng chiều dài mm
633022S 11/16 50.8
633024S 3/4 50.8
633026S 13/16 50.8
633028S 7/8 51
633030S 15/16
51
633032S 1 52
633034S 1-1/16
52
633036S 1-1/8 52
633038S 1-3/16 54
633040S 1-1/4 56
633042S 1-5/16 56
633044S 1-3/8 58
633046S 1-7/16 58
633048S 1-1/2 60
633050S 1-9/16 62
633052S 1-/5/5 64
633054S 1-11/16 65
633056S 1-3/4 66
633058S 1-13/16 68
633060S 1-7/8 70
633062S 1-15/16 70
633064S 2 72
633066S 2-1/16 74
633068S 2-1/8 75
633070S 2-3/16 76
633072S 2-1/4 76
633074S 2-5/16 78
633076S 2-3/8 78
633078S 2-7/16 81
633080S 2-1/2 81
633082S 2-9/16 83
633084S 2-5/8 83
633086S 2-11/16 85
633088S 2-3/4 88

 

Tube Kingtony 3/4" đen  ngắn

Model Kích thước Tổng chiều dài mm
653517M 17 50
653518M 18 50
653519M 19 50
653521M 21 50
653522M 22 50
653523M 23 50
653524M 24 50
653526M 26 53
653527M 27
53
653528M 28 53
653529M 29 53
653530M 30 53
653532M 32 57
653533M 33 57
653534M 34 57
653535M 35 57
653536M 36 57
653538M 38 57
653540M 40 58
653541M 41 58
653542M 42 58
653543M 43 58
653544M 44 62
653546M 46 62
653548M 48 65
653550M 50 65
653552M 52 68
653554M 54 68
653555M 55 70
653557M 57 70
653558M 58 70
653560M 60 70
653563M 63 80
653565M 65 80

 

Cần L Kingtony 3/4"

Model Tổng chiều dài mm
6581-12 300
6581-18 450

 

Cần L Kingtony  3/4" 2 đầu

Chiều dài 478mm

Cần TĐ Kingtony 3/4" x 20"

Chiều dài 500mm

Đầu nối lắc léo Kingtony 3/4"

Chiều dài 108 mm

Biến Kingtony 3/4"M x 1/2"F

Xuất xứ đài loan

Biến Kingtony 3/4"M x 1F

Xuất xứ đài loan

Tube Kingtony 3/4" đen dài

Model Kích thước  Tỏng chiều dài
683517M 17 60
683519M 19 60
683521M 21 60
683522M 22 60
683523M 23 60
683524M 24 60
683526M 26 80
683527M 27 80
683529M 29 80
683530M 30 80
683532M 32 80

 

Biến Kingtony đen 3/4"M x 1/2"F

Xuất xứ đài loan

Biến Kingtony đen 3/4"M x 1F

Mũi siết máy 1/4" Kingtony dài

Model kích Thước Tổng chiều dài mm
715006T T6 50
715007T T7 50
715008T T8 50
715009T T9 50
715010T T10 50
715015T T15 50
715020T T20 50
715025T T25 50
715027T T27 50
715030T T30 50
715040T T40 50
717006T T6 70
717007T T7 70
717008T T8 70
717009T T9 70
717010T T10 70
717015T T15 70
717020T T20 70
717025T T25 70
717027T T27 70
717030T T30 70
717040T T40 70
711110T T10 110
711115T T15 110
711120T T20 110
711125T T25 110
711127T T27 110
711130T T30 110
711140T T40 110

 

Mũi siết máy 3/8" Kingtony

Model Đầu nối tuýp Chiều dài mm
7702-25 1/4 25
7702-50 1/4 50
7703-50 3/8 50

 

Cưa cầm tay Kingtony 7911-12

xuất xứ: đài loan

chiều dài 305mm

chiều dài tổng thể 400mm

Cưa sắt Kingtony 7921-12

xuất xứ: đài loan

chiều dài 300mm

chiều dài tổng thể 510mm

Cần siết chữ L 1'' Kingtony 8581-26

Xuất xứ: đài loan

đầu nối tuýp 1''

chiều dài 650mm

Kiềm tháo, lắp cổ dê 2 đầu tròn Kingtony 9AA21

Xuất xứ: đài loan

chiều dài 220mm

độ mở 18-53mm

Kiềm rút dây cáp (dây thắng) kingtony 9AA31

Xuất xứ: đài loan

chiều dài 225mm

có chức năng rút cổ dê

chiều dài dây cáp 630mm

kiềm kẹp chi tiết máy tròn Kingtony 9DA11

Xuất xứ: đài loan

ciều dài 275mm

giới hạn kẹp 9.5mm

Bộ cảo lọc nhớt kingtony 9AE2016

Xuất xứ :đài loan

106mm(4-11/64")-.15 flutes Fiat(Ducato 2.5D. Td) , etc...

108mm(4-8/32")-15 flutes Volvo(C70. S70. V70. Tdi. TD)(850 Tdi. TD) etc....

108mm(4-8/32")-18 flutes Renault(Espace , Laguna , Master , 

66mm(2-19/32")-6 flutes Fiat(Punto , 1.2) , Renault(Clio 1.2 Express , Kangoo. Rapid. Twingo) , etc....

74 & 76mm(2-29/32" & 3")-15 flutes Fits Fram , AC , Saturn , Opel , VW , Audi , Mercedes , etc....

76mm(3")-8 flutes Fiat(z.B. Marea) , Lancia(z.B. Delta) , etc....

76mm(3")-12 flutes Fiat(z.B. Ducato , Scudo , Ulysee) , Renault , (Megane , Laguna , Espace lll.) , etc....

76mm(3")-14 flutes Fits Champion , Champ Lee , Purolator , Mopar , VW , Porsche , Mercedes , BMW , Audi , Toyota , Opel , etc....

86mm(3-3/8")-16 flutes Volvo(S40 , S60 , S70 , S80) etc....

86mm(3-3/8")-18 flutes VW. Golf.(MKIII. Tdi , Passat Tdi) , Audi A6 Tdi , Renault(Clio , Rapid 1.9D , Laguna.Safrane. Espace 2.1D). Citroen , Peugeot , Renault , etc..

92mm(3-40/64")-10 flutes Fiat , Cinquecento , Coupe , Croma , DAF , Fiat , Panda. Regata , Ritmo Fiat , Seicento. Tempra , Tipo , Lancia(Beta. Dedra. Kappa. Mont

93mm(3-21/32")-15 flutes Fits Casite , Champ , Champion , GM , Fram , Hastings , Purolator , Wix , Nissan , Volvo , Mazda

93mm(3-21/32")-45 flutes VW-Audi.(TDi 2.4 , 2.6 , 2.8L) , etc....

96mm(3-3/4")-18 flutes Audi(A4 Tdi , VW Passat , 97 Tdi) , Renault (Laguna 2.2d. Safrane2.2D. Espace 2.2D. R19 2.2D. Rapid , Megane , 1.9/2.1D. Tdi) etc..

1/2" drive adaptor 1/2" F x 3/8" M

 legged oil Filter Tool 63-102mm(2-1/2" to 4")

 

Cảo lọc nhớt 3 chấu Kingtony 9AE41

Xuất xứ: đài loan

đầu nối cần siết 1/2''

độ mở 63-120mm

Cảo lọc dầu (nhớt) 3 chấu Kingtony 9AE42

Xuất xứ: đài loan

đầu nối cần siết 1/2''

độ mở 63-102mm

Cảo lọc nhớt 2 chiều Kingtony 9AE52

Xuất xứ: đài loan

đầu nối cần siết 1/2''

độ mở 60-80mm

Cảo supap Kingtony 9AH025

Xuất xứ: đài loan

độ mở 35-140mm 

Hotline: 028 3854 8133, 0972 095 031