Sản phẩm khuyến mãi

Code : PP2-02DG

Giá : 800,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 980,000 VNĐ

19%

Code :

Giá : 220,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 250,000 VNĐ

12%

Code : 200A

Giá : 1,300,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 1,500,000 VNĐ

14%

Code :

Giá : 25,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 29,000 VNĐ

14%

Code : AK-1088

Giá : 130,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 155,000 VNĐ

17%

Code :

Giá : 350,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 390,000 VNĐ

11%

Code : 22L

Giá : 1,700,000 VNĐ (Chưa VAT)

Giá gốc: 1,900,000 VNĐ

11%

Nhà sản xuất

Mã hàng : 3446A-2DG

Giá : Liên hệ

Mã hàng : 3446A-1DG

Giá : Liên hệ

Mã hàng : 34423-1A

Giá : Liên hệ

Mã hàng : 34423-2A

Giá : Liên hệ

Mã hàng : 34862-2FF

Giá : Liên hệ

Mã hàng : 34862-1DG

Giá : Liên hệ

Mã hàng : 6330M

Giá : Liên hệ

Mã hàng : 6335

Giá : Liên hệ

Mã hàng : 6435

Giá : Liên hệ

Mã hàng : 6452

Giá : Liên hệ

Mã hàng : 6511

Giá : Liên hệ

Cần siết lực kingtony 3446A-2DG

Mã số: 3446A-2DG

Thương hiệu: Kingtony Đài Loan

Đầu nối cần siết 1/2"

Lực siết 60 - 340 Nm

Chiều dài cần siết 590 mm cán su

Cần siết lực kingtony 3446A-1DG

Mã số: 3446A-1DG

Thương Hiệu: Kingtony Đài Loan

Đầu nối cần siết 1/2"

Lực siết  40 - 200 Nm

Chiều dài 490 mm cán su

Cần siết lực kingtony 34423-1A

Mã số: 34423-1A

Thương hiệu: Kingtony Đài Loan

Đầu nối tuýp 1/2"

Lực siết 42 - 210 Nm

Chiều dài 450 mm cán sắt

Cần siết lực kingtony 34423-2A

Mã số: 34423-2A

Thương Hiệu: Kingtony Đài Loan

Đầu nối tuýp 1/2"

Lực siết 50-350 Nm

Chiều dài 570 mm cán sắt

Cần siết lực kingtony 34862-2FF

Mã số: 34862-2FF

Thương Hiệu: Kingtony Đài Loan

Đầu nối tuýp 1"

Lực siết 300-1500 Nm

Chiều dài 1850mm có nối cán sắt

Cần siết lực Kingtony 34862-1DG

Mã số: 34862-1DG

Thương Hiệu: Kingtony Đài Loan

Đầu nối tuýp 1"

Lực siết 200 - 1000 Nm

Chiều dài cần siết 1238mm

 

Bộ tuýp cần siết Kingtony 23 món 6323MR

Mã số: 6323MR

Hãng sản xuất: Kingtony Đài Loan

Bộ tuýp 23 món đầu 3/4" bao gồm:

1 cần tự động đảo chiều

1 đầu lắt léo, 3 cần nối dài

1 cần trượt

Đầu tuýp 6 cạnh 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 38, 41, 46, 50.

 

 

Tuýp bông ngắn Kingtony 3/4"

Model Kích thước mm Tổng chiều dài mm
633017M 17 51
633019M 19 51
633021M 21 51
633022M 22 51
633023M 23 51
633024M 24 51
633026M 26 52
633027M 27 52
633028M 28 52
633029M 29 52
633030M 30 54
633032M 32 56
633033M 33 56
633034M 34 57
633035M 35 58
633036M 36 58
633038M 38 60
633041M 41 64
633042M 42 64
6330M46 46 68
633048M 48 70
633050M 50 72
6330M54 54 75
633055M 55 76
633058M 58 78
633060M 60 78
633063M 63 81
633065M 65 83
633070M 70 88

 

Tuýp ngắn sáu cạnh Kingtony 3/4"

Model Kích thước mm Tổng chiều dài mm
633517M 17 51
633518M 18 51
633519M 19 51
633520M 20 51
633521M 21 51
633522M 22 51
633523M 23 51
633524M 24 51
633525M 25 52
633526M 26 52
633527M 27 52
633528M 28 52
633529M 29 52
633530M 30 54
633531M 31 55
633532M 32 56
633533M 33 56
633534M 34 57
633535M 35 58
633536M 36 58
633537M 37 59
633538M 38 60
633539M 39 61
633540M 40 62
633541M 41 64
633542M 42 64
633543M 43 65
633544M 44 66
633545M 45 67
633546M 46 68
633547M 47 69
633548M 48 70
633549M 49 70
633550M 50 72
633551M 51 73
633552M 52 73
633553M 53 74
633554M 54 75
633555M 55 76
633556M 56 76
633557M 57 76
633558M 58 78
633559M 59 78
633560M 60 78
633563M 63 81
633565M 65 83
633570M 70 88

 

Tube Kingtony 3/4" đen dài

Model Kích thước mm Tỏng chiều dài mm
643519M 19 90
643521M 21 90
643522M 22 90
643523M 23 90
643524M 24 90
643525M 25 90
643526M 26 90
643527M 27 90
643528M 28 90
643529M 29 90
643530M 30 90
643532M 32 90
643533M 33 90
643534M 34 90
643535M 35 90
643536M 36 90
643538M 38 90
643540M 40 90
643541M 41 90
643542M 42 95
643543M 43 95
643544M 44 95
643546M 46 95
643548M 48 95
643550M 50 95
643555M 55 100
643560M 60 100
643565M 65 100

 

Cần lắt léo Kingtony  3/4"

Model Tổng chiều dài inch
6452-18F 18
6452-30F 30

 

Kìm mỏ quạ Kingtony

Model Chất liệu cán Độ kẹp mm Tổng chiều dài inch
6511-10C PVC 50 10
6511-13C PVC 65 13
6511-17C PVC 100 17

 
 

Hotline: 028 3854 8133, 0972 095 031